3D-RITNING - MOODBOARD - FÖRSLAG

Allt har sin början och för att få kunden att förstå vart det kan landa behövs redskap. Många har svårt att se förbi en platt planskiss, man måste gestalta med inspirerande bilder och ge en tydlig bild med 3d skisser. Här kommer ett urval på hur det kan se ut..